Tafarn Wledig. Bwyd Lleol Da.

Rydym wrthni'n llunio ein gwefan, felly ffoniwch 01974 261 275 am ragor o wybodaeth, neu i gadw bwrdd.

Oriau Gweini Bwyd

Dydd Mawrth 6-9

Dydd Mercher 12-2, 6-9

Dydd Iau 12-2, 6-9

Dydd Gwener 12-2, 6-9

Dydd Sadwrn 12-9

Dydd Sul 12-3

Mae'r bar ar agor bob nos heblaw nos Lun.

Rural Pub. Good Local Food.

Our website is currently under construction. If you would like any information, or would like to book a table, please call 01974 261 275.

Opening hours for food

Tuesday 6-9

Wednesday 12-2, 6-9

Thursday 12-2, 6-9

Friday 12-2, 6-9

Saturday 12-9

Sunday 12-3

The bar is open for drinks every evening except Monday.